Voorwaarden

Kookworkshops

Nadat u een bevestiging heeft ontvangen is uw inschrijving definitief. U kunt dan tot betaling overgaan. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop bijgeschreven te zijn op bankrekeningnummer NL04 RABO 0109 2635 96 ten name van Cucina Francesca, onder vermelding van de datum van de workshop.

Voor bedrijven is het mogelijk om de betaling achteraf via een factuur te voldoen. De prijs is dan exclusief BTW.

Vanaf 1 week voorafgaand aan de workshop is annulering niet meer mogelijk. Het is wel toegestaan om bij onverhoopte verhindering een vervanger te sturen. Dit graag wel tevoren aan ons doorgeven.

Cucina Francesca behoudt zich het recht om bij onvoldoende belangsteling de workshop tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang te annuleren. De betaling wordt dan in zijn geheel aan u geretourneerd. 

Kookcursussen

Nadat u een bevestiging heeft ontvangen is uw inschrijving definitief. De betaling dient in twee termijnen voldaan te worden. De eerste betaling van € 100,=, direct na inschrijving en het restant dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de kookcursus bijgeschreven te zijn op bankrekeningnummer NL04 RABO 0109 2635 96 ten name van Cucina Francesca, onder vermelding van de startdatum van de kookcursus.

Bij annulering van de cursus tot 2 weken voor aanvang, krijgt u de eerste termijn gerestitueerd, zo gauw wij een andere kandidaat gevonden hebben, die uw plek inneemt. Ook hier is het natuurlijk toegestaan om een vervanger deel te laten nemen. Dit graag wel aan ons doorgeven. Vanaf 2 weken voor aanvang van de kookcursus is annulering niet meer mogelijk.

Culinaire reizen

Nadat u een bevestiging heeft ontvangen is uw inschrijving definitief. De betaling dient in twee termijnen voldaan te worden. De eerste betaling direct na inschrijving en het restant dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de culinaire reis bijgeschreven te zijn op bankrekening NL04  RABO 0109 2635 96 ten name van Cucina Francesca, onder vermelding van de startdatum van de culinaire reis.

Annuleringskosten:

  • Tot 6 weken voor aanvang van de reis: 30% van het totaalbedrag
  • Tot 4 weken voor aanvang van de reis: 60% van het totaalbedrag
  • Tot 1 dag voor aanvang van de reis: 90% van het totaalbedrag
  • Bij annulering 1 dag voor aanvang of op de dag van aanvang van de reis: 100% van het totaalbedrag

Cucina Francesca behoudt zich het recht voor om tot 6 weken voor aanvang van de reis, deze te annuleren, indien er onvoldoende aanmeldingen zijn. In dat geval worden alle reeds betaalde bedragen gerestitueerd